ΓΠΑ ΔΙΠΑΕ logo  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αποτελεί πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Κόμβος Πανεπιστημιούπολης Καβάλας

Υποστήριξη των Τμημάτων:
 • Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας
 • Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Πληροφορικής
 • Φυσικής
 • Χημείας

Κόμβος Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη των Τμημάτων:
 • Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Γεωπονίας
 • Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού
 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας
 • Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μαιευτικής
 • Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 • Νοσηλευτικής
 • Φυσικοθεραπείας

Κόμβος Πανεπιστημιούπολης Σερρών

Υποστήριξη των Τμημάτων:
 • Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης
 • Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
 • Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
 • Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πολιτικών Μηχανικών