ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα πρακτικής άσκησης του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος. Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνδεθείτε με τα στοιχεία του UniPortal.

Σύνδεση μέσω UniPortal